Algemene voorwaarden

 

Voorwaarden:

1. Minimumleeftijd 18jaar.

2. Je bent pas ingeschreven na betaling van het cursusgeld. Is de cursus volgeboekt, dan bepaalt de datum van betaling de volgorde van deelname. Bij overboeking wordt het reeds betaalde inschrijvingsgeld integraal teruggestort.

3. 14 dagen voor aanvang van de cursus/workshop/activiteit wordt een mail gestuurd met alle praktische informatie.

4. NVBR-leden die het reflexologiegetuigschrift reeds in hun bezit hebben en één of meer Fase II-module(s) wensen te volgen, kunnen dat doen op voorwaarde dat het maximum aantal deelnemers niet is bereikt en dat de voorbereidende anatomietaak is vervuld. Zij betalen 90€ per module, een maand voor datum. De datum van betaling bepaalt de rangorde. Bij overboeking wordt het reeds betaalde inschrijvingsgeld integraal teruggestort.

5. Geen betaling bij de start van de cursus of opleiding betekent automatisch, dat men niet kan deelnemen aan de lessen. NVBR behoudt zich dan ook het recht voor, om bij niet betaling de toegang tot de opleiding/activiteit te weigeren.

 


6.
Er worden geen cursusgelden terugbetaald, indien men de opleiding vroegtijdig stopzet. Er is wel mogelijkheid om een gemiste module, mits voorafgaandelijk akkoord, tijdens een volgende reeks in te halen.

7. Indien u niet kunt deelnemen aan een opleiding/workshop/activiteit waarvoor u al bent ingeschreven, laat het dan zo snel mogelijk weten via e-mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Zo kan iemand anders nog inschrijven.

8. Indien u verhinderd bent om de cursus te volgen, kan u zich, in plaats van te annuleren, kosteloos laten vervangen door een collega of kennis. U meldt dit via e-mail voor de start van de cursus/workshop/activiteit (zo niet zal het volledige bedrag aangerekend worden).

9. NVBR behoudt zich het recht voor, om een opleiding te annuleren omwille van onvoldoende deelnemers of om andere redenen. Cursisten worden hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht en het reeds betaalde inschrijvingsgeld wordt integraal teruggestort.

10. Bij betwisting zal het NVBR-bestuur altijd een bindende beslissing nemen.

11. Bij laattijdige betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd van 8% op jaarbasis. Daarnaast is eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 25€. Alle geschillen worden beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.

Terug