Ontdek hier de 7 voordelen van het NVBR-lidmaatschap

1. Deel uitmaken van een vakvereniging.
2. Deelnemen aan ReflexologieDagen met nationale en internationale sprekers tegen een voordeeltarief.
3. Het ledenblad ‘De Reflexoloog’ en tussentijdse flashberichten ontvangen, die je informeren over:
• de activiteiten zoals praktijkdagen, workshops, nascholingen, enz...
• de evolutie binnen het reflexologie-gebeuren, congressen, lezingen en nascholingen
in binnen- en buitenland
• de waardevolle artikels van eigen bodem evenals vertaalde teksten.

4. Contact met collega’s: gelegenheid tot uitwisselen van informatie, ervaringen, enz...
5. Publiciteit van de eigen praktijk via onze veel bezochte website.
6. Hulp bij beroepsgebonden vragen.
7. Voor wat de beroepsaansprakelijkheid betreft kan elk lid, indien gewenst, rechtstreeks en ten persoonlijke titel intekenen op de voordelige groepsvoorwaarden die het NVBR geniet bij de Groep NBA.

 


Praktische info

NVBR lidgeld 2019: 90 euro

Ga vandaag nog tot actie over en sluit je aan. Voor meer info en inschrijvingsformulier klik hieronder.

 JA, IK WIL LID WORDEN 


WIE ZIJN WIJ?

Sinds 1982 tot nu: 35 jaar sterk in
onze schoenen!

In juni 1982 werd de basis gelegd van deze vakvereniging die Belgische reflexologen verenigt, opleidingen geeft en info verstrekt. Op deze site informeren we jullie graag over hoe je door middel van reflexologie aan je gezondheid kan werken en waar een reflexoloog in jouw buurt te vinden is.
Daarnaast krijg je info omtrent basisopleidingen, bijscholingen, ReflexologieDagen en andere activiteiten.
Reflexologen die meer wensen te weten omtrent lidmaatschap en het ledenblad ‘De Reflexoloog’ zullen hier ook de nodige informatie vinden. 

MEER WETEN?

PijltjeDe oorsprong en evolutie van het NVBR
Lees meer

OPLEIDINGEN

PijltjeCursus
De opleiding bestaat uit 2 fasen die samen leiden tot het bekomen van het getuigschrift:
Fase I of Relaxatiereflexologie.
Fase II of Therapeutische reflexologie. 
Deze opleiding wordt op meerdere plaatsen aangeboden.

Meer info

  • EVENEMENT

ReflexologieDag

Een ReflexologieDag (RD) biedt reflexologen de mogelijkheid elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Tegelijkertijd zijn het bijscholingsdagen met boeiende thema’s.
De onderwerpen variëren van reflexologie tot andere domeinen van de complementaire gezondheidszorg. Zo’n dag biedt persoonlijke verrijking en is gewoonweg leuk. Ook niet-leden zijn welkom. Lees meer

NVBR_HOME NEW RFLEDAG copy.png

 
Afwijzing van aansprakelijkheid: NVBR aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voortvloeiend uit het gebruik van de kennis en adviezen uit deze website of een cursus. NVBR is geenszins aansprakelijk voor de inhoud van andere websites waarnaar een verbinding (link) gemaakt is, noch voor handelingen gebaseerd op de inhoud van deze websites.